Borgerligt alternativs organisation i Linköpings stift
Borgerligt alternativs organisation i ett stift är en sammanslutning av föreningarna i stiftet och har till uppgift:
  att i upprätta kyrkopolitiskt handlingsprogram för stiftet,
  att utse rekryterings- och nomineringskommitté för stifts- och kyrkomötesval enligt fastställda nomineringsregler,
  att samordna valarbetet i stiftet,
  att uppbära och bestämma användandet av eventuellt ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan.
Föreningarna inom Borgerligt alternativ i stiftet är medlemmar.
Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång.Styrelsen

Vald av årsmöte 2017,

Siw Warholm, Tranås — ordförande
xx — vice ordförande
Anders Björkman, Södra Tjust
-Västervik — kassör
Inger Persson, Linköping
Birgitta Engholm, Mjölby,

Madelaine Erlandsson, Linköping — adjungerad

Revisorer
Ingrid Cassel
Sirkka Sjögren
Christina Blomqvist, ersättare

Valberedning
Anders Björkman
Madelaine Erlandsson
Christina Blomqvist


Nomineringskommitté
Ingrid Cassel, Norrköping — sammankallande
Inger Persson, Linköping
vakant, Mjölby
vakant, Tranås
vakant, Södra Tjust-Västervik

Representanter till Riksstämma
Siw Warholm
Madelaine Erlandsson, kyrkomötet
Christina Blomqvist, kyrkomötet
Ingrid Cassel